XII DNI FUTOMY ZA NAMI

Tegoroczne XIII Dni Futomy odbyły się w dniach 29 i 30 czerwca i przebiegały pod hasłem 2019 rok rokiem jubileuszy. Rozpoczęliśmy je koncertem smyczkowym w wykonaniu grupy Bohema Trio w kościele parafialnym, a następnie w szkole obejrzeliśmy  wystawę pamiątek   i fotografii związaną z jubileuszami 100. rocznicy urodzin rodaka, rzeźbiarza Antoniego Rząsy, 60-lecia święceń kapłańskich ks. Mariana Homy, 40-lecia działalności zespołu obrzędowego Futomianie, jubileuszu pracy Danuty Drewniak oraz 80. rocznicy kampanii wrześniowej i wybuchu II wojny światowej, przygotowaną przez szkołę i TMZB. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa fotografii Mieczysława A. Łypa, przy której można było posłuchać wierszy i nabyć tomiki „Wiersze zebrane”, obejrzeliśmy dorobek artystów ludowych Józefa Drewniaka i Marka Twardego, pasjonatów i kolekcjonerów Augustyna Rybki,  Pawła Kołodzieja i Zygmunta Drewniaka, wystawę fotografii i pamiątek z życia szkoły i kapeli ludowej. Ciekawą ekspozycję o rodzicach Julii i Adolfie Mierzwach przygotowała Zofia Wieczorek.

W drugim dniu podczas Mszy św. dziękowaliśmy za 60-lecie święceń kapłańskich długoletniego proboszcza naszej parafii ks. Mariana Homy. Życzyliśmy mu dużo zdrowia, Opieki Matki Najświętszej na dalsze lata posługi kapłańskiej. Dalsza część uroczystości przebiegała przy remizie strażackiej.

Miałam zaszczyt powitać obecnych na kolejnych Dniach Futomy, a wśród nich:

- Poczty Sztandarowe ze Szkoły Podstawowej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Proporzec Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Futomy,

- Orkiestrę Dętą z Błażowej,

- wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart,

- członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisława Kruczka,

- radnych Rady Powiatu Rzeszowskiego Stanisława Najdę i Jurka Farasia,

- Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie na czele z Mieczysławem A. Łypem i Marią Stefanik,

- profesor dr hab. Grażynę Jeżewską- Witkowską z mężem,

- Władysława Panka.

- Zofię Wieczorek z Rzeszowa, córkę Julii i Adolfa Mierzwów, autorkę ekspozycji o rodzicach,

- prof. Teresę Pop z Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

- prof. dr hab. Jadwigę Hoff z Wydziału Socjologiczno-Historycznego URz,

- Martę Wierzbicką - Sobczyk, tłumacza przysięgłego z Warszawy, wnuczkę długoletniego sołtysa Futomy Pawła Sobczyka,

- Krystynę i Józefa Lampartów z Chmielnika,

- dyrektora Biura Pielgrzym z Rzeszowa  Henryka Mazura,

- Jerzego Kocoja, burmistrza Błażowej,

- przewodniczącego Rady Miejskiej  Sławomira Kowala,

- Radną Futom Elżbietę Kustrę z mężem oraz radnych Rady Miejskiej w Błażowej,

- Przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Błażowej,

- Księdza Proboszcza Jana Czaję oraz jubilata ks. Mariana Homę,

- sołtysów gminy Błażowa,

- Klub Seniora Pogodna Jesień,

- Zespół Redakcyjny „Kuriera Błażowskiego”,

- Marię Kruczek, dyrektora Zespołu Szkół  w Błażowej oraz dyrektorów szkół z gminy Błażowa,

- dyrektora Biblioteki Publicznej w Błażowej Annę Heller z małżonkiem,

- Prezesa Gminnej Spółdzielni w Błażowej Wiesława Wolskiego z małżonką i współpracownikami,

- Zarząd Klubu LKS Błażowianka,

- Zarząd OSP i druhów z Futomy,

- służbę  zdrowia - lekarzy Wiesławę i Józefa Franusów,

- Właściciela Prywatnego Muzeum Potoki Augustyna Rybkę.

- kierowników jednostek organizacyjnych różnych instytucji.

- Prezesa Akcji Katolickiej Stanisławę Wyskiel z mężem,

- kierownika Zespołu Obrzędowego Futomianie Ryszarda Gibałę z małżonką,

 współorganizatorów imprezy:

- Radę Sołecką,

- dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kantego Zdzisława Chlebka, nauczycieli, pracowników obsługi, Radę Rodziców z przewodniczącą Anną Rząsą,

- Stowarzyszenie Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej z przewodniczącą Wiesławą Rybką,

- Koło Gospodyń Wiejskich,

-pPrzedstawicieli Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej oraz zespoły artystyczne, kapelę ludową z Futomy, rękodzielników, wystawców,  wszystkich gości, rodaków, mieszkańców Futomy i sponsorów imprezy.

Do zebranych zwróciłam się tymi słowami:

„Termin „naród” oznacza tę społeczność, która znajduje swoją ojczyznę w określonym miejscu świata i która wyróżnia się wśród innych własną kulturą - Jan Paweł II w książce Pamięć i tożsamość.

Szanowni Państwo, witam w naszej małej ojczyźnie Futomie.

W tym roku obchodzimy stulecie urodzin wielkiego artysty, naszego rodaka Antoniego Rząsy. Jedna z najpiękniejszych jego rzeźb znajduje się w naszym kościele. Z tej okazji niedawno gościliśmy w Futomie synową Antoniego Magdalenę, która wraz z Anną Winkler i Janem Bryczyńskim zorganizowali plener fotograficzny, dokumentując skąd pochodził Antoni Rząsa, spotykali się z osobami, które go znały oraz z mieszkańcami Futomy. Efekty pracy można będzie oglądać  jesienią w Galerii Antoniego Rząsy w Zakopanem. Wczoraj 29 czerwca  w Galerii Sztuki XX wieku w Zakopanem w filii Muzeum Tatrzańskiego została otwarta wystawa pt. I pozostała mi ta rzeźba”. Kolejnym powodem do świętowania jest rozpoczęcie  jubileuszu 40-lecia działalności Zespołu Obrzędowego Futomianie. Założyła go Aniela Wielgos na przełomie 1979 i 1980 roku. Początki związane były ze szkołą, a później włączała się młodzież i osoby starsze. Dorobek artystyczny zespołu jest bardzo bogaty, kultywuje tradycje pieśni ludowej, przyśpiewek, gwary oraz autentycznego tańca, w swym repertuarze ma opracowane liczne widowiska obrzędowe, związane z różnymi okresami świątecznymi, pracami polowymi, ślubami. Jest laureatem wielu przeglądów, festiwali i konkursów. Występuje w kraju i za granicą. Propaguje kulturę i tradycję naszego regionu. Po śmierci Anieli Wielgos obowiązki kierownika zespołu przejęli Wiesława Rybka i Ryszard Gibała. Życzymy wytrwałości i dalszych sukcesów.

W ubiegłym roku obchodziliśmy  stulecie odzyskania niepodległości. Poświęciliśmy pomnik, który poddany był renowacji i oddaliśmy hołd naszym bohaterom. W ty roku obchodzić będziemy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamięć o tych strasznych wydarzeniach musi być wciąż żywa. Nigdy więcej wojny. Wielu mieszkańców Futomy oddało życie w obronie Ojczyzny, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Należy się im cześć i chwała. Futoma jest dumna ze swych przodków jak i obecnych mieszkańców, którzy są bardzo aktywni i mają wiele osiągnięć w różnych dziedzinach życia: stopniach naukowych, w dziedzinie kultury i w sporcie. Wspomnieć należy, że niedawno Kamil Rząsa zdobył złoty medal podczas Pucharu Świata w szermierce na wózkach, Zuzia Wielgos została Mistrzynią Polski, zdobyła złoty i srebrny medal podczas XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w tenisie stołowym. Kapela ludowa na swym koncie ma wiele osiągnięć jak i inne zespoły. Każde dni Futomy nawiązują do historii naszej małej ojczyzny, pamiętając o niej podejmujmy wyzwania przyszłości. Życzyłam wszystkiego najlepszego i miłego świętowania.

Dalszy program imprezy był ciekawy. Wysłuchaliśmy koncertu Orkiestry Dętej z Błażowej, obejrzeliśmy występ dziecięcych zespołów ze szkoły podstawowej, Aleksandra Skawińska zachwyciła tańcem Bollywood. Wiele wrażeń dostarczył Studencki Zespół Pieśni i Tańca PRz „Połoniny”, Zespół Pieśni i Tańca „Kompanija” z Boguchwały, Zespół „Błażowiacy”, Zespół Obrzędowy „Futomianie” i Kapela Ludowa z Futomy. Do późnych godzin wieczornych można było bawić się przy muzyce zespołu „Eldorado”.

Obchody XIII Dni Futomy mogły się odbyć dzięki licznym sponsorom, którym serdecznie dziękujemy, a byli nimi: Państwo Małgorzata i Roman Mazurowie - Firma  Remontowo- Budowlana,  Państwo Anna i Paweł Mazurowie - Firma MAZBET, radny Powiatu Rzeszowskiego Pan Stanisław Najda z małżonką,  Państwo Wioletta i Stanisław Kruczkowie - Cukiernia Kalinka,  Państwo Katarzyna i Grzegorz Świstowie - Zakład Stolarski, Państwo Grażyna i Andrzej Witkowscy, Pan Władysław Panek, Państwo Banasiowie i Maciołkowie - Sp. BISBUD, Pani Lucyna Nowak, Gospodarka Komunalna w Błażowej, Bank Spółdzielczy w Błażowej, Gminna Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Błażowej, Państwo Krystyna i Tadeusz Furgałowie, Państwo Elżbieta i Kazimierz Mazurowie FHU Kriker, Pani Agnieszka Drewniak Sklep AGA, Państwo Maria i Jerzy Pankowie, Pan Marek Kruczek, Państwo Jadwiga i Andrzej Pankowie, Państwo Elżbieta i Grzegorz Kustrowie, Panie: Anna Karnas, Maria Kustra, Maria Sowa, Danuta Ignarska, Weronika Wyskiel, Wiesława Rybka, Dominika Kiełboń, Zofia Kruczek, Państwo Anna i Zbigniew Rząsowie, Państwo Anna i Witold Świstowie, Państwo Alicja i Marek Kiełbasowie, Pan  Roman Stokłosa, Pan Andrzej Jeż.

Dziękujemy proboszczowi naszej parafii ks. Janowi Czai za wsparcie, odprawianą Mszę św. i modlitwę w intencji mieszkańców Futomy, gości, organizatorów i za zmarłych futomian. Całą uroczystość bardzo ciekawie prowadził dyrektor szkoły Zdzisław Chlebek, za co składamy serdeczne podziękowania. Dziękujemy za wsparcie gminie Błażowa, zespołom artystycznym oraz tym, którzy udostępnili fotografie, pamiątki i prace ze swoich zbiorów na przygotowanie  wystawy w szkole. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji XIII Dni Futomy w imieniu organizatorów dziękuję

Małgorzata Drewniak