50 LECIE BŁAŻOWSKIEGO LICEUM

Jubileusz szkoły jest najlepszą okazją do przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach współtworzących szkołę średnia w Błażowej.

19 października 2019 r. mieliśmy okazję uczestniczyć w wyjątkowej uroczystości związanej z jubileuszem 50 – lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej w Błażowej. Już w godzinach popołudniowych licznie zebrani absolwenci liceum ogólnokształcącego, liceum rolniczego, technikum ekonomicznego z wielkim sentymentem i rozrzewnieniem wspominali kadrę kierowniczą, nauczycieli, koleżanki i kolegów, oglądając wystawę archiwalnych zdjęć w auli Zespołu Szkół, które przywołały wspomnienia chwil utrwalonych już tylko w kronikach i na fotografiach. Wystawę przygotowali: Katarzyna Sowa, Barbara Lewicka, Alicja Maćkowicz i Krystyna Kanach. Wspomnienia dyrektorów, nauczycieli i absolwentów oraz wiele zdjęć znalazło się w pamiątkowej publikacji z okazji 50 – lecia LO w Błażowej, wydanej pod kierunkiem dr Małgorzaty Kutrzeby i Roberta Grzesika.

Główne obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w Kościele Parafialnym pw. św. Marcina w Błażowej, do którego udaliśmy się wraz zaproszonymi gośćmi. Głównym celebransem był szczególny gość – ksiądz prałat Zdzisław Sochacki – proboszcz parafii Archikatedralnej pw. św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu, Kustosz Katedry Wawelskiej, a homilię wygłosił absolwent szkoły ks. prałat dr Tadeusz Kocór. Skierował do nas słowa pełne wspomnień z czasów pobierania przez niego nauki w szkole średniej w Błażowej i życzył nam wielu łask Bożych. Podczas Mszy św. poświęcony został srebrny ryngraf z logo szkoły, który zostanie umieszczony na Wawelu przy ołtarzu cudownego krucyfiksu królowej Jadwigi. Mszę św. koncelebrowali również: ks prałat Jacek Rawski, ks. Tomasz Brodowicz, księża absolwenci LO w Błażowej: ks. prałat Jan Pępek, ks. Marek Rybka, ks. Tadeusz Rząsa, ks. Jakub Wielgos, ks.  Maciej Gerula, ks. Roman Kocaj oraz księża którzy tutaj pracowali: ks. prałat Krzysztof Mijal, ks. Dariusz Styrna, ks. Bogusław Kot. O piękną dekorację kościoła zadbała siostra Sebastiana, a oprawę liturgiczną przygotował ks. Tomasz Brodowicz wraz z siostrą Sebastianą.

Dalsze uroczystości odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej, w którym o dekorację zadbała Małgorzata Kusz. W wypełnionej po brzegi sali miała miejsce część oficjalna, w której uczestniczyli absolwenci i zaproszeni goście. Nasz jubileusz swoją obecnością uświetnili: wicemarszałek województwa podkarpackiego Stanisław Kruczek, radny Rady Powiatu Rzeszowskiego Stanisław Najda, proboszcz parafii w Błażowej ks. dziekan Jacek Rawski, księża absolwenci naszej szkoły, przewodniczący Rady Miejskiej w Błażowej Sławomir Kowal, Zarząd Rodziny Szkół Jadwiżańskiech, który reprezentowali: Siostra Marta Łopion ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa, Stanisława Buczek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaszowie, dr Agata Flaga – polonistka w Zespole Szkół w Żegocinie, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół z powiatu i gminy, byli dyrektorzy Liceum Ogólnokształcącego w Błażowej: Karol Kajzer, Irena Stryjkowska, Zofia Wielgos, Stefania Dyło, Jan Kozubek i Ewa Kozubek.

Spotkanie prowadzili: absolwentka szkoły, obecnie nauczycielka języka polskiego – Beata Frańczak oraz wicedyrektor Zespołu Szkół Robert Grzesik, którzy w imieniu organizatorów powitali wszystkich zebranych. Swoje umiejętności wokalne zaprezentował chór Szkoły Muzycznej I Stopnia w Błażowej pod dyrekcją Katarzyny Sobas i przy akompaniamencie Grzegorza Łobazy. Uczniowie  wykonali hymn państwowy oraz hymn szkoły pt. „Jadwigo Polski Królowo”. Mottem wystąpienia gospodarza i głównego organizatora jubileuszu dyrektor Zespołu Szkół w Błażowej Marii Kruczek było stwierdzenie, że w szkole: najważniejszy jest uczeń, duszą instytucji jest nauczyciel, wsparciem są rodzice, a dumą – absolwenci. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy wyrażali wdzięczność za pracę włożoną w rozwój oświaty oraz za trud związany z kształceniem i wychowaniem młodzieży naszego regionu, życząc by nasza szkoła była zawsze przykładem wyjątkowej dbałości o poziom i jakość nauczania.

Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci. Czas je porządkuje, niekiedy dodaje blasku. Trudno być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Szkoła w dzisiejszej odsłonie: piękna, nowoczesna, gwarantująca komfort nauki i pracy to owoc wieloletniego zaangażowania kadry pedagogicznej oraz poprzednich dyrektorów LO w Błażowej, na ręce których złożyliśmy w podzięce bukiety kwiatów.

Nieoceniona dla rozwoju szkoły była również współpraca z władzami samorządowymi. Podziękowania za pracę i trud włożony w rozwój szkoły złożyliśmy na ręce byłego burmistrza Stanisława Najdy oraz obecnego włodarza gminy, a ówczesnego przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Kocoja, którzy swoją decyzją o przejęciu prowadzenia szkoły średniej w Błażowej przez samorząd gminy uchronili ją od likwidacji.

Na zakończenie tej części jubileuszu uczniowie liceum zaprezentowali spektakl pt. „Romeo i Julia”, za który publiczność nagrodziła młodych artystów gromkimi brawami. Sztuka, w której przygotowanie zaangażowali się: Beata Frańczak, Monika Kozdraś – Grzesik, Ewelina Greszczuk – Sokół oraz Renata Maciołek została przygotowana w ramach projektu „Ciao Italia!” programu Równać Szanse.

Ostatnim – dla niektórych najważniejszym – momentem tego dnia było spotkanie absolwentów z wychowawcami i nauczycielami w budynku szkoły (w „starej” części, gdzie obecnie mieści się szkoła podstawowa oraz w nowym budynku liceum). Wielu z nich nie widziało się przez wiele lat, więc rozmowy i wspomnienia trwały do późnych godzin wieczornych. Gościom podczas poczęstunku w stołówce Zespołu Szkół czas umilała Kapela Ludowa z Futomy.

Wieczorem absolwenci wzięli udział w balu, który odbył się w pięknej sali dworku „Bajka”. Przy dźwiękach muzyki wspominano półmetki, zabawy studniówkowe i inne szkolne uroczystości.

Jesteśmy pewni, że obchody jubileuszu 50 – lecia Liceum Ogólnokształcącego w Błażowej zapiszą się trwale we wspomnieniach wszystkich uczestników. Zapraszamy za 5 lat!

 

Beata Frańczak

Robert Grzesik