27 listopada 2019 r. w Błażowej obchodzono uroczyście wspaniały jubileusz istnienia Banku Spółdzielczego w Błażowej. Święto było okazją do podsumowań, wyróżnień dla zasłużonych pracowników i działaczy, a przede wszystkim do gratulacji i podziękowań. Pierwsza – oficjalna część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, a poprowadziła ją Małgorzata Pruchnik-Cholka, aktorka teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie z towarzyszeniem zespołu muzycznego nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej. W holu GOK Augustyn Rybka przygotował wystawę pt. „Stulecie banknotów polskich”

Jubileusz zgromadził liczne grono uczestników, którzy wypełnili salę widowiskową GOK w Błażowej. Obecni byli pracownicy BS w Błażowej i w Hyżnem oraz emeryci, członkowie Rad Nadzorczych BS, władze samorządowe, władze bankowości spółdzielczej, także organów nadzorczych i rewizyjnych, kierownicy i prezesi jednostek z terenu gminy, działacze, przyjaciele i sympatycy bankowości i spółdzielczości. Wśród zaproszonych gości byli m. in. Stanisław Kruczek - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Sławomir Czopur - prezes Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości, Robert Banach – wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, Jerzy Kocój –burmistrz Błażowej, dziekan ks. prałat Jacek Rawski, Stanisław Najda, radny Rady Powiatu Rzeszowskiego, radni Rady Miejskiej z przewodniczącym Sławomirem Kowalem, prezesi i dyrektorzy instytucji z terenu gminy i powiatu.

Więcej  w 172 numerze Kurier Błażowskiego.